James Gordon Quotes

Total quotes (8)
James Gordon

James Gordon

Character

AKA James Gordon

Nationality United States Of America

Occupations Detective

Spouse Sarah Essen Gordon, Barbara Eileen Gordon


Total quotes (8)

Related quotes to James Gordon tagged DarkLightFear